loading

آوسبیلدونگ 2021

آوسبیلدونگ 2021 آلمان چیست؟

آوسبیلدونگ در آلمان، اقامت آلمان با شرکت در دوره کارآموزی

آوسبیلدونگ چیزی در مایه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای خودمان است. اینکه فرد را در قالب یک دورهٔ عملی و تئوریک آموزش می‌دهند و مستقیما برای بازار کار آماده می‌کنند. آلمان کشوری با ۸۳ میلیون جمعیت است و قوی‌ترین اقتصاد اروپا را دارد. در واقع بیراه نیست اگر بگوییم که آلمان تا حدودی جور کل اقتصاد اروپا را می‌کشد و از لحاظ پیشرفت علمی و صنعتی در بالاترین جایگاه ممکن قرار دارد. اما جدی‌ترین مشکل آلمان که با گذشت زمان جدی‌تر هم می‌شود، رشد منفی جمعیت است.

جمعیتی که در حال پیر شدن هستند و دیگر سنشان آنچنان که باید مناسب یک سری از مشاغل نیست. و اینجاست که دولت آلمان طرح Ausbildung را از آستین در میاورد تا شاید بخشی از فقدان نیروی کار و جمعیت جوانش را به این طریق جبران کند. پس به طور کلی آوسبیلدونگ، یک دورهٔ کارآموزی و به قولی فنی حرفه‌ای ۲/۵ تا ۴ ساله است که در یک موسسهٔ خاص و در یک بازهٔ زمانی تعیین شده سپری می‌شود تا در انتهای دوره، صلاحیت لازم را برای ورود به بازار کار فراهم کند.

آوسبیلدونگ 2021

آوسبیلدونگ 2021

خانهرزرو وقت تماسارتباط